Rammeavtale med Cowi

Oslo Havn havn har inngått en ny rammeavtale med COWI, som nå vil levere ingeniørtjenester innen blant annet elektrifiseringsløsninger, VA, VVS, bygningsfysikk, geoteknikk og miljø.


– Oslo Havn står foran store investeringer for å sikre Oslo og landsdelen en moderne og miljøvennlig havn. Havna jobber videre med å fullføre ambisjonen om Fjordbyen, og Sydhavna skal i årene som kommer videreutvikles til en effektiv godshavn. Vi ser frem til å ha med COWI på laget for å nå vår visjon om å utvikle Oslo havn som verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sier eiendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa Nes.
Du kan lese mer om den nye avtalen i den kommende papirutgaven av Havnemagasinet.
Er du ikke abonnent kan du bli det ved å trykke på «Abonnement»-fanen øverst her på siden.