Møtte transportkomiteen i Stortinget

Nylig var Norske Havner på høring i Transportkomiteen på Stortinget.


– Vi er overbevist om at å investere i sjøtransporten har mange gode sider, sa Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner og poengterte at det er viktig for næringsutvikling og arbeidsplasser, viktig for de klima- og miljøutfordringene vi har samt at det reduserer slitasje på infrastruktur og gir færre ulykker.

– Likevel så opplever vi altså en reduksjon av kystbudsjettet for 2021. En reduksjon fra 3,8 prosent til 3,6 prosent av samferdselsbudsjettet.Med andre ord: Dette er ikke budsjettområdet som drar av gårde med de store budsjettmidlene. Med alle de positive ringvirkningene som satsing på sjøtransporten har, skulle det være enkelt å både å opprettholde nivået og å øke det, sa Gammelsæter blant annet.