Disse vil lede Helgeland Havn

Det var 19 søkere til stillingen som havnedirektør i Helgeland Havn da søknadsfristen gikk ut.
En av disse har senere valgt å trekke søknaden, og en stor del av søkermassen har også fått aksept for å fremstå som konfidensielle søkere.
Havnemagasinet presenterer her hele søkerlisten:

Kurt Jessen Johannsson som er havnedirektør i dag vil i løpet av den kommende våren gå av med pensjon og havneselskapet har derfor søkt etter hans erstatter.