Havila Kystruten ber om utsatt seilingsstart

Havila Kystruten har søkt Samferdselsdepartementet om ikke å seile med erstatningsfartøy fra januar 2021.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier koronapandemien og reiserestriksjoner gjør at det er behov for færre skip på kystruten mellom Kirkenes og Bergen fra januar 2021, og slik han ser det, er det ikke behov for erstatningsskip for Havila Kystruten. Han har derfor anmodet Samferdselsdepartementet om aksept for å ikke bruke erstatningsfartøy.
– Så lenge koronaen herjer og det er strenge reiserestriksjoner, så gjør markedssituasjonen at det ikke er behov for full trafikk på kystruten. Vi har derfor bedt Samferdselsdepartementet om en avklaring rundt hva som blir forventet, og også om de mener det trengs erstatningsfartøy, sier Myrvoll.

Havila Kystruten har avtale med Samferdselsdepartementet om å seile fire av de elleve skipene på den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar 2021 med nye og miljøvennlige skip. Koronapandemien har påvirket byggingen av de nye skipene slik at de to første ikke blir klare før i løpet av første kvartal 2021, men Arild Myrvoll sier disse da blir tatt til Norge og satt i trafikk så raskt som råd. Hvor lenge det vil gå før Havila Kystruten kan seile med flere skip er det derimot svært vanskelig å si noe konkret om.

– Det kommer an på hvordan pandemien utvikler seg, når vi får vaksine og når folk får lov – og vil – reise igjen. Men når det skjer, da skal vi være klare til å gi folk god og trygg transport på kystruten, sier Myrvoll. Han legger til at han forstår godt folk sin frustrasjon over færre skip på ruten, og at han selv også er utålmodig etter å komme i gang med å bli en del av kystbefolkningen sin hverdag og gi nødvendig transport av folk og gods.

– Slik situasjonen er nå med så få reisende, er det dessverre ikke mulig å drive alle skipene på ruten langs kysten. Vi vet og forstår at det gjør det vanskelig for folk langs kysten, og vi ser frem til å komme i gang med drift og full kapasitet, sier Arild Myrvoll