Fjord Line reduserer kraftig i seilingene

Fjord Line vil fra 27. oktober og inntil videre ikke opprettholde sitt ordinære reisetilbud. For å sikre nødvendig flyt av varer og arbeidskraft, velger de likevel å holde ett skip i gang mellom Kristiansand og Hirtshals. Onsdager og søndager også fra Stavanger. Dette betyr at tilbudet med ferge fra Bergen til Hirtshals settes på hold og ventelig vil dette i alle fall vare frem til nyttår.

Foto: Jon Inge Nordnes/Allegro

Seilingene mellom Langesund og Hirtshals berøres også og vil heller ikke bli gjennomført fremover.
For kort tid siden ble det kjent at Fjord Line tar nye grep og nedbemanner kraftig i arbeidsstokken. I tillegg til at omlag  ytterligere140 ansatte må gå, gjorde også konsernsjef Rickard Ternblom det samme på dagen. Siden august har rederiet sagt opp omlag 300 medarbeidere, av de 800 de hadde i arbeid.
Rederiet begrunner de dramatiske endringene med koronapandemien og sviktende passasjergrunnlag.