Statsbudsjettet: – Et budsjett for flere lastebiler

– I statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden. Slik sett blir dette fortsatt stø kurs i feil retning, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Kjell Olav Gammelsæter

Det positive er den satsingen som det fortsatt legges opp til i forhold til å redusere utslippene fra sjøtransporten. Her er Norge langt fremme og det viser jo at når det satses så får en til resultater. – Bare så synd at en ikke får til den samme satsingen for gods på sjø, legger Gammelsæter til.

Norske Havner påpeker at prognosene viser en betydelig vekst for godstransport i årene som kommer. Og fortsetter vi med den samme politikken som i dag vil den store veksten komme på lastebil.
– Vi tror ikke det er noe godt valgflesk å «servere» enda flere lastebiler på veiene i årene fremover. Ikke minst når en vet at mye av veksten vil komme langs kysten der det ofte er dårlige veiforbindelser. Det bør det derfor komme helt andre tiltak i den nye transportplanen som skal vedtas neste år. Innen 2030 skal vi redusere klimautslippene fra transport med minst 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Totalt står transport for 55 prosent av slike ikke-kvotepliktige utslipp. Det er derfor ikke nok med noen elektriske lastebiler – vi må flytte mer av godstransporten fra vei til sjø, påpeker organisasjonen.

Illustrasjonsfoto.

– Sjøtransport har allerede langt lavere utslipp, og ny teknologi vi sørge for å redusere det ytterligere de neste årene. Vi er inne i tiåret der vi enten lykkes eller mislykkes, når kommer krafttakene for å lykkes? spør man.

– Mange havner har gode investeringsplaner som de venter på å få realisert. Samtidig kan mye gjøres i sjøveiene (farledene) og på fylkesveiene inn til havnene. Sammen kan disse investeringene bidra til en mer forutsigbar og effektiv transportkjede langs den klimavennlige sjøveien. Og skape nye grønne arbeidsplasser i levende lokalsamfunn langs hele den langstrakte norske kysten. Norge er i en nedgangskonjunktur, og vi må investere i nye arbeidsplasser på både kort og lang sikt. Nedgangskonjunktur og en slakk økonomi gir gode muligheter for ekstra investeringer i infrastruktur. Samtidig er kyst allerede underfinansiert med over to milliarder kroner i forhold til det man har lagt opp til i Nasjonal transportplan (NTP), påpeker Gammelsæter og spør:

– Kan vi håpe på at opposisjonen i Stortinget tar ansvar og styrker budsjettet for havn og sjøtransport for 2021? Vår store oppfordring til de som skal forhandle budsjettet på Stortinget er: Sats på sjøtransporten og styrk kystbudsjettet! Det vil betale seg både for miljø, klima og i reduserte infrastrukturkostnader.