Ny havnesjef ansatt i Kirkenes

Eivind Gade Lundie gir seg som kjent som havnesjef i Kirkenes Havn Sør-Varanger KF.
Nå har havna ansatt hans etterfølgere, som har solid økonomisk utdanning, blant annet fra Sjøkrigsskolen, og dessuten allsidig arbeidserfaring. Den nye havnesjefen vil være på plass i Kirknes 4. januar.

Illustrasjonsfoto.

Det er Terje Jørgensen som er tilsatt som havnesjef i Kirkenes Havn, og som overtar ledelsen etter Gade Lundlie.

Jørgensen er økonomiutdannet fra Sjøkrigsskolen, og har arbeidserfaring fra blant annet Forsvaret, Kultur og kirkedepartementet samt forskjellige stillinger i norsk idrett. Han kommer i dag fra stillingen som daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon, som er en interesseorganisasjon for de 55 norske særforbund i Norges Idrettsforbund. Hovedarbeidet har her vært å behandle høringssaker og andre saker av felles interesse, samt drive fellesprosjekter for særforbundene og tilrettelegge idrettspolitiske møteplasser for særforbundene.
– Terjes økonomiske utdanning og allsidige arbeidserfaring både innen økonomi, ledelse, logistikk og koordinering av komplekse prosjekter vil komme til god nytte som havnesjef i Kirkenes. Terje har også erfaring med internasjonalt arbeid og arbeid med strategi og utvikling, poengterer havnestyreleder Marius Møllersen i Kirkenes Havn.