Høring om ny sjøtrafikkforskrift

Forslag til ny sjøtrafikkforskrift er nå på høring.

Dagens forskrift ble gitt med hjemmel i den forrige havne- og farvannsloven av 2009. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. For å markere at sjøtrafikkforskriften er gitt med hjemmel i den nye loven, foreslås en ny forskrift istedenfor en endringsforskrift.


De største endringene er: 

  • Justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral i øst ved Kleppestø. 
  • Krav om at all kommunikasjon i tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene skal skje på engelsk for fartøy over 500 BT. 
  • Nytt tjenesteområde og seilingsregler på strekningen Florø-Måløy, blant annet regulering av Skatestraumen, Måløysundet, innseilingen til Gulen og farvannet øst for Nordre Nærøya.
  • Nye bestemmelser som gjelder fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangfjorden eller Narvikbukta, blant annet regler om tildeling av ankringsplass.