NRC fikk Oslo-kontrakt

Oslo Havn KF har utnevnt NRC Anlegg AS, et heleid selskap av NRC Group ASA, til en kontrakt for grunnarbeid, fundamentering og anleggsarbeid på Sjursøya i Oslo sentrum.


Kontrakten er verdsatt til cirka 39 millioner kroner og arbeidet starter nå i september, og prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2021.
NRC Anlegg er NRC-gruppens egen anleggsdivisjon som utfører alt fra sammensatte og komplekse anleggsprosjekter med mange fag, til mer spesialiserte prosjekter. De opererer i hele landet, med tyngde på Sør- og Østlandet.