Hendelse ved tankutstikkeren

Onsdag kveld var det en hendelse da MT «Bit Oktania» ankom tankskipsutstikker vest i oljehavna i Oslo.

Foto: Oslo Havn.

Baugen traff en gangbro, som ble skadet og falt i vannet. Gangbroen var et fortøyningspunkt, som var designet slik at den skulle falle i vannet ved eventuell kollisjon. Politiet, Brann- og redningsetaten (OBRE), teknisk ekspertise i Oslo Havn og dykkere har undersøkt skadeomfanget.

I følge Oslo Havn er det ikke meldt om personskader eller rapportert om forurensning. Det er heller ingen skader på kaikonstruksjonen og skipstrafikken går som normalt.