Skip i karantene i Trondheim

Foto: Solstad

En person har fått påvist Covid-19 etter å ha forlatt skipet ved et tidligere anløp i en annen havn. Resten av mannskapet på 92 personer holdes i karantene i henhold til IHR-forskriften. Det er foreløpig ikke registrert symptomer hos øvrig mannskap.

Skipet ligger ved kai 68 (Turistskipskaia) de neste dagene innenfor et ISPS-sikret område, inngjerdet med vakthold.

På grunn av kaikapasitet og nærhet til St. Olavs Hospital er Trondheim Havn utpekt til beredskapshavn i forbindelse ved mulig koronautbrudd  på skip.

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune har ansvar for videre oppfølging av mannskap ved mistanke om smitte. Testing utføres om bord.