Havnemagasinet 04-20

Da e det nytt blad på vei ut i postkassene igjen.

I utgave 04-20 kan våre abonnenter lese mer om hvordan året har vært i Mo i Rana Havn. Sent på sommeren i fjor måtte den største kunden stoppe produsjonen sin. Da de startet så smått i vår, kom korona-pandemien.
Vi skriver også om Bergen Havn som vil gjøre butikk på miljøsystemer man har tatt i bruk overfor blant annet cruiseindustrien.

Ekspanderingen i Karmsund Havn fortsetter og havneavsnittet på Husøy vokser seg større og større. Vi skriver også om Sea-Cargo som tar miljøgrep ved å satse på godsfrakt med seilskip. Og hvordan har europas største havn, Rotterdam, blitt påvirket av covid-19?

I juss-spalten ser advokat Brynjar Østgård nærmere på skip i opplag og havnenes rolle opp mot dette. Pandemien har ført til at mange redere har blitt tvunget til å legge skipene i bøyer.

Vi har også i siste utgave en solid dekning av konferansen Transport og Logistikk som har vært planlagt på Gardermoen i oktober. Etter at Havnemagasinet gikk i trykken ble det klart at man ikke kunne gjennomføre den fysiske delen av konferansen. Således endres programmet og arrangementet blir i år heldigitalt.
Vi anbefaler våre lesere om å sjekke konferansens nettside for å holde seg oppdatert.