Color Line tar frem sparekniven

Color Line vil møte ufordringene med covid-19-pandemien med en helhetlig plan knyttet til kostnadsreduksjon og effektivisering, blant annet gjennom å utnytte selskapets betydelige investeringer i digitale løsninger.

Foto: Glenn Walmann

Color Line vil møte den utfordrende situasjonen i forbindelse med Covid-19 pandemien med et omfattende program for kostnadsbesparelser og effektivisering.
– Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.
De tillitsvalgte og de ansatte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene fremover knyttet til reduksjon av kostnader og effektivisering. Det har også i henhold til hovedavtalen vært gjennomført drøftelser med tillitsvalgte. For å sikre fremtidig lønnsomhet viser foreløpige analyser et behov for å redusere kostnadene med ca. 300 millioner kroner (antatt helårsvirkning 250 millioner kroner i 2021).

Dette vil medføre reduksjon i antall ansatte både om bord og på land med ca. 300 årsverk. I tillegg vil det bli gjort tiltak for å redusere øvrige driftskostnader blant annet ved å utnytte de betydelige investeringene i ny teknologi som Color Line har foretatt de senere årene.

– Color Line legger opp til å bruke mest mulig frivillige ordninger i forbindelse med nedbemanningen, sier konsernsjef Trond Kleivdal.