Transport og logistikk-konferansen kun digitalt

Arrangørene av Transport og logistikk-konferansen på Gardermoen håpet i det lengste å kunne arrangere både fysisk og digital versjon av konferansen. Nå er det besluttet å avlyse den fysiske versjonen, og heller kun satse på en digital utgave.

Arkivfoto


Med bakgrunn i at det de siste ukene som kjent har vært økte smittetall både i Norge, Norden og mange europeiske land og det faktum at regjeringen ga klare signaler om at de ventede oppmykningene av smittevernreglene ikke vil skje i denne omgang, og begrensningen i antall deltakere på offentlige arrangementer, måtte hovedstyret i Transport og logistikk ta den tunge beslutningen om å avlyse den fysisk tenkte delen av konferansen.

 Det har tidligere vært en forventning om at arrangementer med inntil 500 deltakere vil kunne gjennomføres, men slik ble det ikke og dermed måtte en av bransjens største møteplasser, som vanligvis rommer nærmere 900 deltagere de siste årene,  fatte beslutningen om kun å arrangere en digital versjon. 

– Noe av suksessen fra de siste årene er man hadde mulighet til å gå fra den ene sesjonen til den andre. Ved en avvikling i år måtte vi ha vanntette skott mellom de ulike sesjonene og lunsj og pauser ville måtte følge sesjonen. Å være næringens største og viktigste møteplass forplikter oss som arrangører, sosialt møteplassen er minst like viktig som det faglige. Det å arrangere Transport & Logistikk «halvveis», uten nå ivareta denne møteplassen mener vi er uheldig, forteller Jo Eirik Frøise, ansvarlig for konferansen.

– Hovedstyret har derfor bestemt at den fysiske konferansen Transport & Logistikk 2020 den 19. og 20 oktober ikke vil bli gjennomført, og at neste fysiske konferanse og utstilling blir neste år i oktober, I år  vil  vi arrangere en digital konferanse de samme dagene.  Jeg kan underskrive at vi har forsøkt i det lengste med å arrangere årets konferanse som vanlig, men hensynet til helse vil alltid gå foran, sier han.

Jo Eirik Frøise. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

 

– Vi kommer selvfølgelig til å jobbe mot et enda bedre arrangement i 2021. Vi beklager dette på det sterkeste, og håper vi snart får en anledning til å se dere alle igjen snart, sier Jo Eirik Frøise. 

I PAPIRUTGAVEN AV HAVNEMAGASINET SOM GÅR UT I POSTKASSENE DENNE UKEN ER DET SOLID OMTALE AV KONFERANSEN OG OGSÅ HELE KONFERANSEPROGRAMMET. SE KONFERANSENS NETTSIDE, KONFERANSE.NO FOR OPPDATERT INFORMASJON OM DET SOM SKJER OG EVENTUELLE ENDRINGER.