Får høre mer om ny storhavn

Alle landets fylker og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. De siste ukene har samferdeselsministeren møtt fylker og byer for å diskutere deres prioriteringer. Nå er det Troms og Finnmark fylkeskommune som står for tur, og her skal departementet blant annet få høre mer om planene for ny storhavn i Kirkenes. 

Foto: Tor Livius Midtbø, Samferdselsdepartementet.


– Jeg ser frem til å diskutere deres innspill til ny Nasjonal transportplan. Jeg møter også næringslivet i regionen for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren er i Kirkenes mandag 31. august for å møte Troms og Finnmark fylkeskommune, Sametinget og regionalt næringsliv for innspill om ny Nasjonal transportplan. 

Hareide har tidligere besøkt Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Fredrikstad hvor ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) var tema. 

Statssekretær Ingelin Noresjø er også med og skal på befaring med Sør-Varanger kommune for å se nærmere på kommunens ambisjon om å etablere en storhavn i Sør-Varanger med adkomstvei.