Midler til å rydde i forurenset sjøbunn

Det er igjen mulig å søke midler til å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn. Det er Miljødirektoratet som forvalter midlene til oppryddingstiltak.

Arkivfoto fra sjøbunnprosjektet i Trondheim havn.


I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn for arbeidet med opprydding av forurenset grunn og sjøbunn. Så langt det er rimelig, vil pålegg etter forurensningsloven brukes som et middel for å sikre opprydding i forurenset vann, grunn og sjøbunn.

Det er likevel ulike situasjoner der det er aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av utgiftene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak.

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.
Midlene skal hovedsakelig brukes til arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn og opprydding i forurenset sjøbunn, primært i de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding. 


Fristen for å søke om midler for 2021 er 15. oktober 2020.