Ny rute mellom Skandinavia og kontinentet

Nylig startet rederiet CMA CGM en ny containerlinje som forbinder Göteborgs havn med havna i Hamburg og resten av verden. Den nye tjenesten anløper Göteborg hver fredag ​​og opereres av et fartøy med en kapasitet på litt over 1000 tjue fots containere (TEU).

CMA CGM’s fartøy «Aries J» i Göteborg havn. Foto: Göteborgs Hamn AB.

– CMA CGM er et ekspansivt rederi og dette er et skritt i vår fortsatte offensive strategi i det svenske markedet. Gjennom tjenesten forbedrer vi muligheten for svensk industri til å koble seg til vårt store globale linjenettverk, sier Linus Ljungmark, skandinavisk sjef i CMA CGM.


Tjenesten går under navnet «Scandinavian Shuttle Service» og drar fra havna i Göteborg hver fredag, og ankommer havna i Hamburg førstkommende søndag/mandag. Til å begynne med er det fartøyet «Aries J» med en kapasitet på litt over 1000 TEU som driver ruten.

– Det er veldig gøy at CMA CGM fortsetter å investere offensivt og vi er selvfølgelig ekstra glade for at de velger å investere i Göteborg havn. Vi får en ny linje til havna som utvider bredden ytterligere og gir det svenske næringslivet nye muligheter til å nå sine globale markeder, sier Claes Sundmark, salgssjef i Göteborgs Hamn AB.