Utlyser konkurranse

Meløy kommune i Nordland er nå ute med konkurranseforespørsel om etablering av molo og parkeringsområde i Reipå Havn.

Illustrasjonsfoto: Kystverket


Prosjektet omfatter mudring av renne for anlegg til molo, samt etablering av molo. I tillegg skal det etableres ett parkeringsområde på innsiden av moloen etter at mudrede masser fra havna er flyttet dit. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass. Oppdraget er et av flere delprosjekt i utviklingen av en fiskerihavn i Reipå havn.
Den utlyste konkurransen har en verdi på omlag ni millioner kroner.  Tilbudsfristen er 31. august.