Havnemagasinet 03-20

NYTT NUMMER UTE NÅ!!!
Da er det nytt nummer ute i postkassene igjen. Havnemagasinets sommernummer er spekket med massevis av lesestoff.

Vi ser blant annet på situasjonen for cruisenæringen, som er sterkt rammet av koronasituasjonen.
Organisasjonen Norske Havner har denne gangen flere bidrag og ser blant annet nærmere på effekten av covid-19, Klimakur 2030 og også arbeidet med den kommene versjonen av Nasjonal transportplan.
Baseaktørene NorSea og ASCO har begge fått støtte fra Kystverket for å gjøre sine prosjekter enda mer tidsriktige.
Vi har også artikler om nye praktiske løsninger for de som jobber med havn; det være seg håndtering av havnedata, nye og mer moderne løsninger i adgangsporten til havna. Håndtering av dybdedata tar vi også turen innom.
I en fagartikkel stiller Geir Berg spørsmål om det er nok havnekapasitet i Oslofjorden og i jusspalten ses det nærmere på om havnene må omorganiseres som følge av EØS-avtalen.
I tillegg er bladet fullt av mye annet å lese om.
Vi håper våre abonnenter synes bladet faller i smak også denne gang. Er du ikke abonnent kan du lett bli det ved å sende oss en e-post til abonnement@havnemagasinet.no

Illustrasjonsfoto