Har tilsatt ny havnefogd i Kristiansund

Et enstemmig styre i Kristiansund og Nordmøre Havn har tilsatt ny havnefogd/daglig leder. Blant de 43 søkerne var det en lokal søker som får jobben og som vil tiltre som ny leder i havneselskapet etter sommeren.   

Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn

Kristiansund og Nordmøre Havn skal fremover ledes av Knut Mostad, som i dag er assisterende rådmann i Kristiansund kommune.

− Jeg er spent og ydmyk til å ta fatt på rollen. Jeg ser frem til spennende oppgaver og nye utfordringer, og til å bli kjent med mine nye kollegaer. KNH er et flott selskap, som er dannet for å være samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper gjennom god forvaltning av havnekapitalen på Nordmøre og deler av Trøndelag. Både eiere og innbyggere forventer at vi forvalter disse verdiene godt. Nå har selskapet vært gjennom en utfordrende periode, og selv om jeg vet at mye godt arbeid har blitt gjort, så er det fortsatt en del som må på plass for at selskapet skal skinne igjen. Og det skal vi få til sammen. Med meg på laget, og en stab med masse kunnskap og kompetanse, har vi det som trengs for fremtidig drift og utvikling av selskapet, sier påtroppende havnefogd Knut Mostad.

Mostad er 54 år og utdannet jurist. Før han ble assisterende rådmann i Kristiansund i 2018, var han rådmann i Averøy kommune i fem år. Mostad har også lang erfaring som daglig leder i Transportbedriftenes landsforening (nå NHO Transport) i Sogn og Fjordane, og har i tillegg vært trygdesjef i Stryn og rådmann i Hornindal.

Havneutvikling
− Vi er veldig fornøyde med å ha tilsatt Knut Mostad som ny havnefogd. Dette er en av de viktigste og mest spennende stillingen i regionen vår, og vi forventer at han som havnefogd tar en posisjon og et eierskap når det gjelder havneutvikling og å fremme sjøtransporten. Gjennom hele prosessen har Mostad vist at han er en fremtidsrettet og utviklingsorientert toppleder med god samfunnsinnsikt og rolleforståelse. Vi ser frem til å jobbe sammen med ham, sier Birgitte Røsgaard, styreleder i Kristiansund og Nordmøre Havn. 

Røsgaard beskriver Mostad som strategisk, helhetstenkende, handlekraftig, kunnskapsrik og med god økonomisk forståelse.

Nestleder Eilif Lervik (til venstre) og styreleder Birgitte Røsgaard er fornøyde med ansettelsen av Knut Mostad. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn


43 søkere viste sin interesse for stillingen som havnefogd og daglig leder.
− Vi var heldige som fikk så mange gode kandidater til stillingen. Det sier noe om hvor viktig havneselskapet er i regionen, og at mange ser positivt på mulighetene fremover. For vi skal ikke legge skjul på at vi legger bak oss en krevende periode, som har tært både på selskapets omdømme og de ansatte. Etter en grundig prosess sitter vi igjen med den kandidaten som vi mener er den rette til å lede og utvikle selskapet videre i årene som kommer, sier styreleder Birgitte Røsgaard.