Forenkler navnet

Generalforsamlingen i Bergen Havn har vedtatt å forenkle navnet på selskapet, og endrer navnet fra Bergen og Omland Havn AS, til Bergen Havn AS.

Det har lenge vært benyttet to navn på selskapet, det offisielle navnet Bergen og Omland Havn AS, og merkenavnet Bergen Havn.
– Regionen og omlandet er viktigere enn noen gang for oss, men det er viktig å rendyrke merkevaren Bergen Havn, også som offisielt navn, sier havnedirektør Johnny Breivik.