Havna fikk klima- og miljøpris

Den første klima- og miljøprisen i Vestland gikk til Bergen Havn


Årets prisvinner har utmerket seg både regionalt og internasjonalt med tiltak som vil få ringverkninger for skipsfarten. Spesielt to store prosjekt har vært avgjørende for tildelingen av klima- og miljøprisen.

– Vi har særlig merket oss arbeidet med tilrettelegging av landstrøm for skip, og at Bergen Havn har tatt initiativ til miljødifferensierte havneavgifter. Gjennom disse prosjektene viser prisvinneren seg å være ein verdig mottaker av den første klima- og miljøprisen i Vestland fylkeskommune. Bergen Havn viser evne til nyskaping og evne og vilje til å yte en aktiv klimainnsats, sier Marthe Hammer som ledet innstillingsnemden for prisen.

Bergen Havn fikk den første klima- og miljøprisen til Vestland fylkeskommune. – Denne tildelingen viser at Vestland tar lederskap innen grønn omstilling, sa fylkesordføreren da han overrakte prisen. Fra venstre fylkesordførar Jon Askeland, styreleder i Bergen Havn Anne-Grete Strøm-Erichsen, miljøleder i Bergen Havn Even Husby og havnedirektør Johnny Breivik.


Hammer leste opp grunnen for pristildelingen under møtet i fylkestinget 9. juni. Fylkesordfører Jon Askeland overrekte så prisen, som er på 70 000 kroner.

– Vi ser på tildelingen som en viktig anerkjenning av våre bidrag i klimaomstillingen, og det gir oss økt motivasjon til å holde frem med dette arbeidet. Både utbygging av landstrøm og innføring av miljøprising av cruiseskip som besøker havna, har fått internasjonal oppmerksomhet. Det er derfor naturlig for oss å lansere disse løsningene også for utenlandske havner. Med denne flotte klimaprisen får vi den best tenkelige starten på lanseringen. Vi er rett og slett stolte av å motta denne prisen, sier havnedirektør Johnny Breivik.

De som tok imot prisen på vegne av Bergen Havn var styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, miljøleder Even Husby og havnedirektøren selv.