Disse vil bli havnefogd i Kristiansund

Det er 43 søkere, 40 menn og tre kvinner, til stillingen som havnefogd i Kristiansund og Nordmøre Havn. Havnemagasinet har hele søkerlisten.

Havnekaptein, i dag konstituert havnefogd, Geir Kjønøy er blant de mange søkerne. Det samme er assisterende rådmann i Kristiansund, Knut Mostad.

Et annet navn vi merker oss er Vidar Karlsen fra Lørenskog. Navn, alder og stedsnavn passer godt med avgått direktør i DFDS Logistics.

Ni av søkerne har bedt om at deres navn og kandidatur hemmeligholdes, mens tre stykker har trukket seg.

Her er hele søkerlisten:

Sivertsen, Frode (53) M Kaptein Kristiansund

Olsen, Terje (52) M Direktør Kristiansund

Singh, Dig Vijay (37) M Senior Expert-Propellers and shaftline 5420 Rubbestadneset

Henden, Aina Øyen (50) K Skolesjef Gjemnes

Strømme, Per-Ove (35) M Daglig leder Kristiansund

uoff. § 25, M ****** ******

Haarsaker, Tom (54) M serviceteknikker Trondheim

Ersnes, Leif (47) M Produksjonssjef Kristiansund

Holmen, Arne Karstein (53) M Kaptein Smøla kommune

Skarpnes, Frank (53) M Produksjonsdirektør Skien

uoff. § 25, M ****** ******

Greger, Pål Strømsholm (53) M Orlogskaptein NCAGS Liaison ved NATO`s Maritime Hovedkvarter i Northwood, London, UK

Molnes, Thomas (46) M Kaptein på OCV » Grand Canyon II» 6387 Vågstranda

uoff. § 25, M ****** ******

Sundby, Harald Simon (57) M Senior Vice President Maritime Oslo kommune

Tomren, Jo Even (45) M Viseadministrerende Direktør Ålesund

uoff. § 25, M ****** ******

uoff. § 25, M ****** ******

Gaupseth, Frank (48) M Daglig leder Kristiansund

Tønder, Ole Bjøntegaard (66) M Skipper. Dagli gleder 6670 Øydegard

Søknad trukket, M ******

Johnsen, Aun Yngve (43) M Tilkallingsvikar Gjemnes

uoff. § 25, M ****** ****** uoff. § 25, M ****** ******

Mostad, Knut (55) M ass. rådmann, Kristiansund kommune Averøy

Karlsen, Vidar (59) M NA Lørenskog

Hestvik, Marianne (51) K Seniorrådgiver Averøy

Gjerde, Trine Belden (50) K Driftskoordinator Kristiansund

Kjønnøy, Geir Gunnar (59) M Kst. havnefogd/daglig leder Kristiansund

uoff. § 25, M ****** ******

Rolland, Jan Erik (52) M Freelancer Kristiansund

Grøntvedt, Paul Arne (56) M Daglig Leder Kristiansund

uoff. § 25, M ****** ******

Ronæs, Einar (51) M Partner Moss

Kjøl, Roger (57) M Konsulent Kristiansund

uoff. § 25, M ****** ****** Tysnes,

Bjørn Ole (0) M Sjøkaptein Kristiansund

Søknad trukket, M ******

Løbersli, Kjetil (55) M Distriktssjef Kristiansund

Garshol, Trond Einar (58) M Portcaptain 6660 Dubai

Todal, Gunnar Erling (63) M Navigatør – kaptein Kristiansund

Søknad trukket, M ******