Stabilt for FREJA – vekst i Norge

Transport- og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S løfter resultatet for 2019. Igjen er det datterselskapene i Norge og Finland, som leverer resultater over markedsnivå.

Foto: Håvard Storvestre

I 2019 skuffer det svenske selskapet, til tross for at trenden i 2. halvår var oppadgående. 2019 var andre året etter overtagelsen av Transcargo, og den danske delen av Transcargo er nå 100 prosent implementert og fusjonert med det danske FREJA og resultatet i datterselskapet i Danmark lever opp til årets forventninger. I 2020 er fokuset fortsatt rettet mot integrasjon og oppbygning av det polske selskapet. Biltransportdelen er separert i eget selskap og det investeres i utvidelse og modernisering av flåten til nye miljøvennlige enheter. 

FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om en vekst i omsetningen fra 2018 til 2019 på 7,1 prosent. Den samlede omsetning i 2019 landet på i alt DKK 3,34 mill.

Konsernets egenkapital har vokst fra DKK 285,5 mill. i 2018 til DKK 294,2 mill. i 2019. Det har vært en stabil og god utvikling i Danmark, Kina, Norge og Finland.

Men Sverige har ikke levert som forventet i 2019, og i samarbeid med konsernledelsen har deres svenske organisasjon iverksatt en rekke tiltak, spesielt i andre halvår. Disse tiltakene har resultert i betydelige forbedringer. Q1 2020 har vist en positiv trend hvor budsjettene følges, likevel budsjetterer det svenske selskapet fortsatt med et lite underskudd i 2020, og det er tilført nødvendig kapital fra moderselskapet.


I siste papirutgaven av Havnemagasinet kan du lese mer om FREJAs satsing på kombitransport mellom båt og tog, i samarbeid med Color Line.

 

COVID-19 påvirker naturligvis også FREJAs hverdag i øyeblikket, og på enkelte markeder har man sett en relativt stor nedgang i aktivitetene. Disse blir delvis kompensert gjennom andre markeder og segmenter, hvor man har sett en øket aktivitet. Selskapet sier i en melding at de er overbeviste om at deres forretningsmodell og kompetente organisasjon er parat til å fortsette utviklingen av FREJA i positiv retning, også i denne ekstraordinære situasjonen, så FREJA skal stå sterkere når vi er igjennom krisen.

– Utviklingen i Q1 2020 viser at vi er på rett vei. Vi har en solid plattform og er klar til å høste fruktene av de senere års massive investeringer. Og skulle det være ytterligere konsolideringsmuligheter er vi også klare til å ”kikke” på det”, sier styreleder Jørgen Hansen.