Rekordhøy ordrebok

En gammel traver i havne-Norge, entreprenøren NRC Group, har lagt frem kvartalsresultatene for første kvartal.

Illustrasjonsfoto: NRC Group.


Omsetningen endte på 1,25 milliarder kroner, noe som er opp elleve prosent fra 2019 som følge sterk vekst i Finland. Justert for valutaeffekter var den organiske veksten på sju prosent. Driftsresultatet endte endte på minus 77 millioner kroner, mot minus 120 millioner året før.

I følge en melding fra selskapet var ordreboken ved slutten av mars måned på mer enn åtte milliarder kroner og den har aldri vært høyere. NRC Group har inngått nye kontrakter verdt mer enn 1,4 milliarder kroner første kvartal. I tillegg påvirkes ordreboken positivt som følge av svakere norsk krone mot annen valuta.
– Vi jobber kontinuerlig med å styrke vår evne til å vinne og gjennomføre gode prosjekter med riktig lønnsomhet, og forbedringsprogrammene vi startet i 2019 går i henhold til planen. Hovedfokus for 2020 er lønnsomhet fremfor vekst. Vår ambisjon er å bli en ledende nordisk aktør innen bærekraftig infrastruktur. Covid-19 har skapt økt usikkerhet på kort sikt, men det vil fortsatt være et stort behov for å bygge og vedlikeholde bærekraftig infrastruktur i Norden, drevet av urbanisering og behov for å transportere mennesker og gods på en bærekraftig måte. Vi forventer fortsatt sterk vekst i det nordiske markedet. På lengre sikt er derfor markedsutsiktene uendret, sier konsernsjef Henning Olsen i NRC Group i en børsmelding.

Selskapet melder også at Covid-19 utbruddet i begrenset grad har påvirket NRC Groups aktivitetsnivå.