– Trenger risikoavlastning – ikke godsbonus

Kysthavnalliansen er glad for 50 prosent økning av godsoverføringsmidler, men mener norske rederier trenger reell risikoavlastning, ikke en godsbonus

Ilustrasjonsfoto

Regjeringen øker tilskuddsordningen for godsoverføring til sjø fra 50 til 75 millioner kroner. Kysthavnalliansen er glad for 50 prosent økning, men mener potten bør firedobles og gi rederiene reell risikoavlastning.

 

Det midtnorske havnesamarbeidet Kysthavnalliansen var pådriver da tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø kom med på Statsbudsjettet for første gang i 2017, den gang med 77 millioner kroner. Den statlige budsjettposten, som forvaltes av Kystverket, er siden blitt redusert. I 2019 var det ikke avsatt midler fra staten, mens tilskuddet til godsoverføring igjen var inne for 2020 med en bevilgning på 50 millioner kroner.

 

Bør firedobles
I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen tilskuddet med 50 prosent, fra 50 til 75 millioner.
– Med dette er vi tilbake på samme nivå som da ordningen ble innført i 2017. Det er bra, men staten må vie sjøfrakt langt større oppmerksomhet, dersom de skal nå sine egne mål. Vi har tidligere anbefalt at potten bør økes til 300 millioner kroner årlig, sier direktør i Trondheim havn IKS, Knut Thomas Kusslid, styreleder i Kysthavnalliansen.
Da regjeringen lanserte godsoverføringsmidlene høsten 2016, var de fire borgerlige partiene enige om at 30 prosent av langtransporten av gods skulle flyttes fra vei til sjø og bane innen 2030. Det tilsvarer 300.000 vogntog.

 

Korona-sårbarhet
– Samtidig har staten beregnet at godsmengdene i Norge vil øke med formidable 290 millioner tonn fram mot 2050. Det tilsvarer 50.000 flere vogntog på veien hver eneste dag – mange nok til å fylle begge kjøreretninger på E6 mellom Trondheim og Oslo, sier Kusslid, og fortsetter:
– Koronakrisen har vist norske vareeiere at godstransport på vei er sårbar når landegrenser stenger ned. Det er et tankekors, ikke minst for vår eksportrettede sjømatnæring, som de neste tiårene forventes å flerdoble produksjonen.

 Kysthavnalliansen består av de interkommunale havneselskapene i Trøndelag, Nordmøre og Helgeland. De siste to årene har alliansen samlet havbruksnæring, importører, transportører, organisasjoner og regionale myndigheter i Tenketank Midt-Norge Sjø, for å finne løsninger på hvordan framtidas godsutfordringer kan løses.
– Politikerne er i stor grad opptatt av kollektiv- og persontransporten. For nasjonen, for verdiskapingen og sysselsettingen er bærekraftig og robust godstransport langt viktigere. Nettopp derfor bør regjeringen vurdere å endre innretningen av tilskuddsordningen, som i dag fungerer mer som en bonusordning enn som risikoavlastning for redere som ønsker å etablere samfunnsnyttige og klimavennlige fraktruter, sier Kusslid.