– Ubenyttet mulighet til å satse på infrastruktur 

Godsalliansen påpeker at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde gledelige nyheter som økt støtte til programmene «Godsoverføring fra vei til sjø» og «Grønt Skipsfartsprogram», men få andre satsinger for en mer effektiv godstransport.

Leder for Godsalliansen, Johnny Hansen, mener regjeringens forslag til Revidert budsjett er en ubenyttet mulighet for økt satsing på infrastruktur. Foto: Norsk Sjømannsforbund


– Det er positivt med en økt satsing på godsoverføring. Vi gleder oss til å se hvilke prosjekter som realiseres. Også forventer vi at ekstra midler denne gangen sikrer arbeidsplasser for norske sjøfolk, sier Johnny Hansen, leder i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.  

I en periode med behov for statlige investeringer for å holde hjulene i økonomien i gang, kunne regjeringen valgt å akselerere prosjekter som hadde styrket godsflyten i Norge. Både jernbanenettet og havnene har betydelige investeringsbehov.  

– Jernbanen har mange flaskehalser som hindrer fremkommelighet for lange og tunge godstog, og havnene har investeringsprosjekter som står i kø i ordningen «effektive og miljøvennlige havner». Vi er skuffet over at regjeringen ikke i større grad griper muligheten til å satse tungt på infrastruktur nå som entreprenørene trenger oppdrag, sier Hansen.  

Havnene er glemt i regjeringens krisepakker. Flere havner opplever et bortfall av omtrent hele inntektsgrunnlaget og en stadig mer krevende økonomisk situasjon.  

– Havnene er samfunnskritisk infrastruktur. Når regjeringen på alle områder har fokusert på å holde hjulene i gang, er det vanskelig å forstå hvorfor havnene i denne midlertidige krisen blir hensatt til et økonomisk uføre som kan lede til kansellering av investeringer og i verste fall oppsigelser, avslutter Hansen.