Ingen penger til dypvannskai

Regjeringen foreslo ingen midler til  det planlagte dypvannskai prosjektet i Mo i Rana, da de i dag la frem sitt forslag til  revidert nasjonalbudsjett for Stortinget.

Arkivfoto: Mo Industripark

– Vi har nå store forventninger til at Regjering og Storting kommer med midler til Dypvannskai prosjektet  i sin koronapakke som kommer i slutten av mai, så fremt dette ikke løses i revidert budsjett – sier Bjørnulf Tverå som er Havnesjef i Mo i Rana.
Dypvannskaiprosjektet i Rana  er et godt næringspolitisk tiltak også for å møte koronakrisen, da det vil gi store ringvirkninger til leverandørindustrien i regionen – sier Tverå.

– Vi er glad for støtten vi fått tverrpolitisk, samt støtten  fra  LO, NHO, Norsk Industri, Fellesforbundet, og andre som har støttet prosjekt. Vi er også fornøyd med at de har hatt dette prosjektet med i sine innspill  både ved behandlingen av NTP og nå for å skape vekst og begrense konsekvensene av koronakrisen. – sier Tor-Arne Strøm styreleder i Mo i Rana havn KF. Vi registrerer at enkelte parti på Stortinget har med prosjektet vårt i sine forslag,  men det er viktig å minne på at beløpet vi trenger er 111 mill. kroner, sier Kjell-Idar Juvik, prosjektleder Mo i Rana Havn KF.

Vi vil nå jobbe tett opp imot de politiske partiene på Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og koronapakken – sier avslutningsvis Tor-Arne Strøm