Digitalt folkemøte om NTP

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterer til digitalt folkemøte mandag 11. mai kl. 18.00. Tema er ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Sendingen kan følges både på Facebook og som nett-tv på regjeringen.no.

Illustrasjon: Global Line


– Nasjonal transportplan handler om å gi folk en bedre og tryggere transporthverdag. På grunn av korona-situasjonen er det vanskelig å møte folk ute på reiser, og derfor ber jeg om innspill fra folk flest gjennom et digitalt folkemøte på Facebook og nett-tv, sier Hareide.

Under sendingen har samferdselsministeren med seg lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.


– Jeg vil kommentere og diskutere innspill og andre tema med mine etatsledere direkte under sendingen. NTP favner vidt, og jeg regner med at det vil også innspillene gjøre: Hva skal vi bygge nytt, hvordan skal vi best vedlikeholde det vi har, hvordan gjør vi transporten sikrere og mer miljøvennlig? Hvordan får vi lagt til rette for verdiskaping og bosetting over hele landet, og hvordan jobber vi mest mulig effektivt i sektoren og med størst mulig nytte for samfunnet?

Samferdselsdepartementet tar imot innspill via epost (some@sd.dep.no) og kommentarfeltet på departementets Facebook-side. Innspill bør helst sendes inn på forhånd.


Følg sendingen i dag mandag fra kl. 18.00:

regjeringen.no/1105

facebook.com/Samferdselsdepartementet