18 prosjekter får landstrømstøtte

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner.

– Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt kan gi bedre beslutningsgrunnlag for å kunne bygge landstrømanlegg som blir lønnsomme i drift. Sluttrapporten fra forprosjektet vil dessuten gi den dokumentasjonen som trengs om aktørene ønsker å søke oss om støtte til selve infrastrukturen etterpå, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.


Forprosjektstøtten skal bidra til sunne forretningsmodeller og bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører. Forprosjektene vil avklare spørsmål som hvem som faktisk skal bruke anlegget, hvor mye strøm som trengs og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet.

Atten vinnerprosjekter

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha med oss skipsfarten, og det er oppløftende at så mange havner vurderer å ta i bruk landstrøm. For innen 2030 må det være vanlig for skip å koble seg til dette når de ligger til kai, og jeg håper at mange av disse prosjektene realiseres, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).


Disse er i dag tildelt forprosjektstøtte:


Gassco AS 500 000 kr

Helgeland Havn IKS 444 000 kr

Husøyveien 135 AS 498 000 kr

Kirkenes Havn Sør-Varanger KF 241 500 kr

Kristiansand Havn KF 226 500 kr

Larvik havn 414 000 kr

Lyse AS 500 000 kr

Lyse AS 500 000 kr

Mo i Rana Havn KF 500 000 kr

Molde og Romsdal Havn IKS 142 500 kr

Nordfjord Havn IKS 400 500 kr

Oslo Havn KF 396 250 kr

Oslo Havn KF 500 000 kr

Plug Holding AS 83 750 kr

Plug Holding AS 237 500 kr

Stranda Hamnevesen KF 480 000 kr

Troms Kraft AS 500 000 kr

Vågan havnevesen KF 499 500 kr

Totalt 7 064 000 kr