Veileder for offentlige transportmidler

En veileder for smittevern på passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar.

Illustrasjonsfoto: Jon Inge Nordnes/Allegro/Fjord Line.

– Tydelige og praktiske råd om hvordan transportselskapene kan drive godt smittevern er viktig framover. Mange har hjemmekontor, og det letter trykket på kollektivtransporten. Samtidig er hverdagen på vei tilbake, med barnehager og skoler som åpnes for mange.  Etter hvert som nå flere kommer til å reise, trengs det gode og praktiske løsninger for smittevern i offentlig transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har utarbeidet smittevernveilederen, med innspill fra transportbransjen.

– Det skal oppleves som trygt å reise kollektivt og med drosje, både for passasjerer og ansatte. Veilederen som nå er på plass hjelper både transportselskapene og passasjerene til godt smittevern, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Veilederen kan leses i sin helhet her: