Søker Arnøys etterfølger

Narvik Havn jakter ny toppleder til å utvikle virksomheten videre.

Foto: Narvik Havn


Havna har engasjert hodejegerne i Headvisor til å finne Rune Arnøys etterfølger og det legges i utlysningen vekt på at man søker kandidater som evner å tenke strategisk, har god rolleforståelse og fokus på forretningsutvikling og lønnsomhet. Man ser for en tydelig kommunikator med et stort engasjement og har en sterk vilje til å ta lederskap i spennende utviklingsprosesser. 

Av kvalifikasjoner ønsker man søker høyere utdannelse og solid ledererfaring samt sterkt fokus på industriell utvikling og logistikk.
Det fremmes at man vil ha en havnedirektør med god rolleforståelse, strategisk og taktisk evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og eierinteresser innenfor selskapets rammebetingelser
For den nye havnedirektøren i Narvik vil det bli krevd Forsvarets sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.