Los-tjenesten fyller 300 år

I dag, 29. april, markerer lostjenesten hele 300 år i tjeneste for å gi skipstrafikken en sikker seilas langs norskekysten.

– Norge har verdens nest lengste kystlinje, og skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår. Det har derfor i uminnelige tider vært drevet lostjeneste, forklarer losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Lostjenesten er omtalt allerede i Magnus Lagabøters landslover fra slutten av 1200-tallet. Historiene om losen er mange og dramatiske.
– Først i 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning. Dette ble starten på vår lostjeneste, og derved også starten på det som i dag er Kystverket. Derfor markerer vi 300-årsjubileum 29. april, sier Blom.

Lostjenesten er en viktig del av Kystverket.
– Losen har spilt en stor rolle i utviklingen av sjøfartsnasjonen Norge, og er en vesentlig del av norsk kysthistorie. Selv om lostjenesten i dag råder over mange moderne hjelpemidler, er det fremdeles kompetansen rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket, understreker kystdirektør Einar Vik Arset.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er blant dem som gratulerer Kystverkets lostjeneste med 300-årsdagen. Losenes innsats er noe hele storsamfunnet er takknemlige for, mener han.
– I Norge er vi avhengige av kysten for å overleve. Vi fisker, frakter olje og transporterer varer og passasjerer. Det har vi gjort i århundrer. I like mange århundrer har det vært behov for noen som viser vei når farvannet er ukjent. Kjentfolk langs kysten har vi hatt lenge, men det er de siste 300 årene det har vært i offisiell tjeneste. Det er verdt å feire, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.