Svak nedgang i skipstrafikken

Kystverkets analyse av utviklingen i skipsanløp i Norge de siste fem ukene viser en samlet nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. Dette tilsvarer 902 færre skipsanløp, og er dominert av stor nedgang blant passasjerskip.

Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Den svake nedgangen er en følge av restriksjoner for spesielt passasjertrafikk som ble innført 16. mars på grunn av koronapandemien. Totalt er det 605 færre anløp av passasjerskip, en reduksjon på hele 75 prosent.

Siden 14. mars har det vært stopp i anløp av utenlandske cruiseskip. Fra midten av mars har 12 passasjerferger i utenriks rutefart hatt stopp i ordinær drift med kombinert passasjer- og godstransport. Tre av fergene går fortsatt i rute, hovedsakelig med gods.

Trafikk med lasteskip synes å være lite påvirket av restriksjoner knyttet til koronapandemien så langt. Lasteskip, som står for 60 prosent av anløpene i denne femukersperioden (16. mars – 19. april 2020), har en reduksjon på to prosent, eller 96 færre anløp, fra femukersperioden i fjor.
Offshorefartøy og spesialfartøy har en nedgang på åtte prosent, og tankskip en nedgang på syv prosent, mens fiskefartøy har en økning på seks prosent.

Graf over skipsanløp i mars og aprli. Illustrasjon: Kystverket.

‒ Vi forventer en generell reduksjon i trafikken innenfor de fleste skipskategorier dersom situasjonen vil trekke ut eller forverres. Passasjertrafikken forventes å fortsette på dagens lave nivå en god stund fremover, og det er usikkerhet knyttet til utviklingen for tankskip og offshoreaktiviteten på bakgrunn av lav oljepris og mindre etterspørsel etter olje, sier seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Hele 90 prosent av norsk import og eksport og drøyt halvparten av norsk innenrikstransport går sjøveien.

‒ Sjøtransporten har en kritisk rolle for å holde vareutvekslingen i gang. Kystverkets statistikk har så langt vist at i den grad transportaktivitetene har gått ned, skyldes dette redusert etterspørsel etter transporttjenester som følge av generelt redusert reisevirksomhet og varehandel, opplyser seniorrådgiver Thorkel Askildsen i Kystverket.

Askildsen forklarer at både sjøtransporten og havnene har vært i stand til å dekke det aktuelle behovet. Fokus på smitteverntiltak i havnene har så langt hatt en positiv effekt for mer forutsigbar sjøtransport. Samtidig har rederiene vært tidlig ute med tiltak og fleksible løsninger for utskifting av bemanning på skip, ofte i tett samarbeid med relevante myndigheter.

Kystverkets analyse er basert på alle meldepliktige seilaser i den nasjonale meldingsportalen for skipsanløp, SafeSeaNet Norway. Innenriks rutegående passasjer- og bilferger er unntatt denne meldeplikten, og anløp innrapportert fra Hurtigruten er holdt utenfor tallene som er beskrevet i artikkelteksten.