Økning i krisetid

Frakten har økt i havnene i Stockholm – varetilførselen til Stockholm-regionen fungerer godt også i krisetid.

Foto: Stockholms Hamnar


Den viktige tilførselen av varer til Stockholm-regionen via skipsfart og havnene fungerer bra, til tross for den vanskelige situasjonen som følge av koronaviruspandemien. Mengden av varer som ble transportert via Stockholm-havner i mars, økte med de sammenlignende månedstallene for året før.


Ni av ti varer til Sverige ankommer via sjøveien. Det er med andre ord ekstremt viktig at tilførselen av varer via landets havner fungerer bra, selv i krisetider. Til tross for den vanskelige situasjonen, fungerer tjenestene tilknyttet  Stockholms Hamnar veldig bra.

 

– Tjenester i Stockholms Hamnar fungerer 24 timer i døgnet, hver dag hele året. Takket være vårt profesjonelle og dedikerte personell, kan vi tilby tjenesten og løsningene våre kunder krever, og sikre en pålitelig flyt av varer til og fra Stockholm-regionen , selv i krisetider, sier Thomas Andersson, administrerende direktør i Stockholms Hamnar.

Foto: Stockholms Hamnar

Den totale mengden gods som ble transportert med ferge økte med to prosent i mars sammenlignet med samme måned året før. Økningen var først og fremst i transport til og fra Finland, Polen og Estland.
Fergetjenester har blitt hardt rammet, siden passasjertrafikken praktisk talt har opphørt.
– Virksomheten til mange av kundene våre er basert på en kombinasjon av varer og persontransport. For samfunnet er det ekstremt viktig at vareleveransen fungerer bra, og for at for å skje, må fergetjenestene kjøre, forklarer Johan Wallén, direktør for salg og markedsføring i Stockholm Hamnar.

 

Havna i Stockholm er Sveriges tredje største godshavn, og Stockholm-regionen står for 50 prosent av Sveriges forbruk. Havnene i Stockholm jobber for å øke mulighetene for å frakte gods sjøveien så nær den endelige destinasjonen som mulig.