Ber om investering i flåtefornyelse

Nærskipsfartens medlemsorganisasjon Kystrederiene foreslår at staten skal bruke minimum seks milliarder kroner på miljøvennlige skip for å sikre aktivitet i maritim næring gjennom coronakrisen. 

Illustrasjonsfoto


Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene fremhever overfor Finansavisen at fartøyene som trafikkerer langs norskekysten er av den eldre sorten, med en gjennosnittsalder på opptil 25 år. Derfor foreslår man et grønt maritimt investeringsfond som kan sikre økonomisk aktivitet langs kysten samtidig som man sørger for fonyelse av flåten for rederier som sliter med å skaffe finansiering.

– Det gjør at skipene er dyre å drifte, i tillegg til at rederiene preges av korte avtaler. Ser man bort ifra covid-19-situasjonen ligger disse elementene allerede til grunn for at flere rederier ikke får byggelån, sier Borge. 

Direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene

Kystrederiene har gjennomført en undersøkelse blant medlemmene og denne viser at noen rederier allerede har likviditetsutfordringer.

– Dette er gjerne knyttet til kanselleringer av oppdrag eller redusert betalingsevne hos vareeiere. Flere som ennå ikke opplever utfordringer sier at det kan oppstå likviditetsproblemer dersom covid-19-situasjonen vedvarer, sier Tor Arne Borge.