100 millioner ekstra til 
vedlikeholdsprosjekter langs kysten

– Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bevilge 100 millioner kroner ekstra til Kystverket. Nå er fordelingen av de ekstra midlene klar, med vedlikeholdsprosjekter langs store deler av kysten. På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, samtidig som vi øker takten i vedlikehold av fyrbygninger, og utbedrer kaier og moloer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Vi øker takten i vedlikehold av fyrbygninger og utbedrer kaier og moloer for 100 millioner kroner for å bidra til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kjell Brataas/SD

Tirsdag 31. mars behandlet Stortinget Prop. 67 S/Innst. 216 S (2019-2020) om Endringer i statsbudsjettet 2020 i møte med virusutbruddet. Et av bevilgningsvedtakene var 100 millioner kroner ekstra til vedlikeholdsarbeider langs kysten.

87,5 millioner kroner går til vedlikehold av fyrbygninger, moloer og kaier. Videre går 10 millioner kroner til opprydning av eierløse blåskjellanlegg som kan utgjøre en fare for sjøtrafikken. 2,5 millioner kroner går til vedlikehold av bygningsmassen til sjøtrafikksentralen som ligger i Vardø.

– Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på fyrbygninger og fiskerihavneanlegg, og til økt sikkerhet på sjøen, sier samferdselsministeren.

Kystverket har funnet frem prosjekter som kan komme raskt i gang og som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

Slik er den geografiske fordelingen av midlene til vedlikehold av fyrbygninger,moloer og kaier:

Beløp i mill. kr
Agder  9,5
Møre og Romsdal 22
Nordland 23
Troms og Finnmark 24
Trøndelag  2
Vestland  6
Viken  1

Totalt 87,5


Se fordelingen av prosjekter på hjemmesiden til Kystverket: https://www.kystverket.no/ekstramidlar