Havna hjelper kundene i en vanskelig tid

Oslo Havn tilbyr betalingsutsettelser og lettelser for kunder som har en vanskelig tid som følge av koronautbruddet.
En rekke av havnas kunder og leietakere har varslet inntektstap etter synkende etterspørsel av varer og tjenester. Flere har måttet stenge og permittere ansatte.

Foto: Bård Gudim/Oslo Havn

– Vi har forståelse for at det er krevende tider for havnas kunder. Det er viktig for oss å holde hjula i gang og bidra i samfunnsdugnaden. Derfor tilbyr vi betalingsutsettelser til kunder som har behov for det. I dialog med kundene vil vi gjøre individuelle vurderinger som et supplement til de statlige støtteordningene, sier havnestyreleder Roger Schjerva.

 

Det innføres krisepakker på nasjonalt nivå for å møte utfordringene til næringslivet.  Oslo Havn forventer at mange av havnas kunder vil nyte godt av de statlige tiltakene, og forutsetter at kundene søker maksimal støtte i de statlige ordningene. Havna vil behandle søknader fra kunder om betalingsutsettelse på samme grunnlag som for de statlige støtteordningene.

– Det er krevende tider også for Oslo Havn, som selv mister betydelige inntekter som skulle bidra til å finansiere havneinfrastruktur og holde konkurransedyktige priser for å fremme miljøvennlig sjøtransport. Havna står foran store investeringer for å utvikles videre som nullutslippshavn. Vi er opptatt av at virksomhetene i havna skal komme i funksjon igjen når situasjonen normaliserer seg. Derfor vil vi bidra til kundene våre kommer over krisen vi er inne i, sier Roger Schjerva.

 Flere leietakere knyttet til restaurant, -servering- og eventbransjen, charter- og cruise er direkte eller indirekte berørt av krisen. Samtlige serveringssteder holder stengt og har permittert sine ansatte. Andre leietakere driver med havnedrift som forsyner befolkningen og næringslivet med nødvendige varer. Kundene er av ulik størrelse og i ulik situasjon. Noen har fått virksomheten stengt på grunn av myndighetens krav. Andre driver nesten som normalt. Dette er momenter som vektlegges i de individuelle vurderingene.