Seks nye uker med driftsstans

Strenge corona-restriksjoner har ført til full stans i reisende og lammet reiselivs- og transportnæringen. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker. Hurtigruten har permittert nesten 3000 ansatte, og er tvunget til å legge skipene til kai.

– Denne våren ble annerledes enn noen kunne se for seg. Konsekvensene av coronaviruset påvirker alle nordmenn, og den treffer oss i Hurtigruten hardt, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede smittetilfeller på noen av selskapets skip. Men i midten av mars tvang coronakrisen Hurtigruten til å redusere virksomheten til et minimum – for første gang i sin 127 år lange historie.

Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen:

  • I rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes blir 9 av 11 skip ute av drift til minst 20. mai.
  • I denne perioden fortsetter Hurtigruten i samråd med Samferdselsdepartementet lokaltrafikk med to skip i en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes, for å ivareta viktig gods- og persontrafikk mellom havner i Nord-Norge.
  • Hurtigrutens ekspedisjonscruisevirksomhet stoppes midlertidig til og med 12. mai. Det rammer ekspedisjonscruise både i og utenfor norsk farvann, blant annet langs norskekysten og på Svalbard.
  • Oppstarten av Hurtigrutens Alaska-sesong utsettes til juli. Det innebærer at flere avganger med MS Roald Amundsens blir kansellert.

– Jeg er sikker på at vi i Hurtigruten skal komme sterkt tilbake. Men akkurat nå har vi ikke annet valg, sier Skjeldam.

– Reiselivsnæringen i Norge er tilnærmet død. Nye bestillinger for 2021 og 2022 har stoppet helt opp. Dette gjelder hele næringen, både oss i Hurtigruten og alle de flere hundre små og mellomstore selskapene vi samarbeider med over hele landet. Inntektene er revet bort, sier Skjeldam.

– Haster med målrettede tiltak for reiselivsnæringen
Hurtigruten har pekt på viktigheten av at krisepakkene fra norske myndigheter treffer hele reiselivsnæringen – med tiltak som har effekt også på lengre sikt.

– Det viktigste tiltaket næringen kan få er at regjeringen gir turistene trygghet så de tør å bestille reiser igjen så raskt som mulig. Hvis ikke slike garantier kommer på plass, vil både norske og utenlandske turister velge andre land enn Norge når det er mulig å reise igjen. Det vil være en katastrofe for norsk reiseliv, sier Skjeldam.

Hurtigruten har i dialog med myndighetene foreslått en styrking av Reisegarantifondet med en garantiordning for bestillinger, en utvidelse av tilgodelapp-ordningen og at de finansielle tiltakspakkene bidrar til å få en hardt rammet næring gjennom krisen.

– Dette er tiltak som vil sikre at reiselivet så raskt som mulig kan stå på egne ben igjen. Hvis dette ikke kommer på plass, vil vi se uopprettelig skade og konkurser som kunne vært unngått. Nesten 200.000 arbeidsplasser innen reiselivet – over absolutt hele landet – står i fare, sier Skjeldam.