LOS 300 utsatt til neste år

På grunn av covid-19-situasjonen blir feiringen av lostjenestens sitt 300-årsjubileum utsatt til 2021.

Lostjenesten sitt 300-årsjublileum LOS 300 hadde planlagt rundt 50 arrangementer langs hele kysten i sommer – nå blir markeringene utsatt til 2021. Foto: Losbording, Anders Røeggen/Kystverket

– På grunn av stor usikkerhet om hvordan korona-krisen vil påvirke samfunnet utover sommeren og høsten, blir alle arrangement i forbindelse med LOS 300 utsatt til 2021, sier losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Losttjenesten i  Norge fyller 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feires under fanen LOS 300 gjennom en rekke store og små arrangement langs hele kysten, i perioden april til september. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan arrangement som samler mange mennesker gi grunnlag for stor smittespredning.

Selv om det er uvisst hvor lenge denne situasjonen vil vare, er alvoret av krisen så stort og konsekvensene for samfunnet og folkehelsen så usikre, at Kystverket har valgt å utsette alle de over 50 planlagte lokale arrangementene i forbindelse med LOS 300.

– Det er lagt ned mye og godt arbeid som vi kan ta med oss inn i neste års markering. Det ville være synd om alt dette var forgjeves. Ved å utsette feiringen til 2021 er håpet at situasjonen har normalisert seg, sier Blom.

De foreløpige planene for arrangementene, med losen som tema, blir dermed videreført.

‒ Planen er nå å flytte arrangementene til våren eller eventuelt høsten neste år. Vi er først og fremst svært glade for at Kystverket velger å utsette markeringen fremfor å avlyse. Nå jobber vi for fullt videre med å planlegge flotte markeringer over hele Norge, og vi kan glede oss til et spennende program neste år, sier prosjektleder for LOS 300 og leder av Kystverkmuseene, Espen Frøysland.

Selv om de fysiske arrangementene nå er utsett, blir det likevel planlagt en digital markering på selve 300-årsdagen 29. april 2020, hovedsakelig i sosiale medier.