– En god start

Slik omtaler direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner de 100 millionene som nå er bevilget til havner og farleder.
– Men i den nåværende krisen skulle vi gjerne sett mer, legger han til.

Illustrasjonsfoto: Kristiansand Havn.

– Tilbakemeldingene jeg får er at havnene har mange gode prosjekter. Vi vet også at det ligger mange viktige prosjekter i NTP-porteføljen som kan fremskyndes. Så slik sett trenger en ikke å begrense seg til 100 millioner kroner, sier Gammelsæter.

I forbindelse med de ulike krisepakkene som er lansert er det også bevilget en del tiltak som skal sette i gang aktivitet. I den sammenheng er det også bevilget 100 millioner kroner til havner og farleder. Det er også bevilget 600 millioner kroner mer til vei og 200 millioner kroner til bane.

– Det er veldig bra at det settes i gang slik ordninger som kan skape aktivitet og styrke næringslivet på sikt. Mange havner har heldigvis mulighet til å bidra her. Men vi må ikke glemme at det er en del havner som nå også blør stygt, så det er viktig at en fortsetter arbeidet med styrke likviditeten der det er behov for det, avslutter Gammelsæter.