Krisen øker interessen 
for robust sjøtransport

Koronakrisen utfordrer norsk varetransport. Interessen for robuste forsyningslinjer sjøveien øker. Kysthavnalliansen hjelper nå vareeiere med alternative transporter.

 

Koronakrise øker interessen for sjøtransporten. Fra kaikanten på Trondheim Havn, Orkanger, hvor Britannia Seaways og NCL Averøy losses for roro-last og containere. Foto: Trondheim havn

 

Norske havner styrer ikke klar av myndighetspålagte begrensninger som følge av utbruddet av Covid-19. Samtidig øker interessen for sjøtransport blant vareeiere som opplever utfordringene som lastebilene møter ved flere grenser i Europa, melder prosjektleder Ann Iren Rise i Kysthavnalliansen.

– En rekke vareeiere vi har vært i dialog med de siste ukene, ønsker nå å flytte gods over til sjø. Som følge av koronakrisen opplever de forsinkelser i godsleveranser, både fordi det mangler lastebiler og på grunn av ekstremt lange køer ved en rekke grensepasseringer. Flere vareeiere har allerede tatt i bruk shortsea som erstatning for den vanlige lastebiltransporten, forteller Rise.

 

Prosjektleder Ann Iren Rise (midten) sammen med stortingspolitikerne Jon Gunnes (V) og Kirsti Leirtrø (Ap) under godspolitisk seminar på Hell i januar i år. Foto: Trondheim havn

 

Kysthavnalliansen består av de fire havneselskapene Kristiansund og Nordmøre, Trondheim, Nord-Trøndelag og Helgeland. Alliansen jobber sammen med regionalt næringsliv og nasjonale myndigheter for å få på plass robuste sjøtransportløsninger til og fra Europa. Akkurat nå er behovet tydeligere enn noen gang.

– Sammen med rederiene jobber vi nå aktivt for å sikre at gods og viktige varer skal komme fram. Etter at Hurtigruten la ned sine seilinger, har Kristiansund fått på plass fire ekstra godsbåtanløp i uken i fellesskap med Norlines, forteller Rise.