Utsetter regionsamling – vurderer flere avlysninger

Norske Havner skulle egentlig arrangert regionsamling i vest, 14. april. Dette er nå utsatt på ubestemt tid. Flere arrangementer vurderes avlyst.

Foto: Bergen Havn

Samlingen som var lagt til Bergen skal etter planen se på både norsk og europeisk havnepolitikk, se nærmere på hvordan man arbeider med NTP og også få høre litt nærmere om «hvor skoen trykker» fra dem som trafikkerer kysten vår.
Norske Havner skal også forteller litt nærmere om hvordan organisasjonen jobber med statsbudsjettet og den nye havne- og farvannsloven.
Det er selvfølgelig situasjonen med koronaviruset som er årsaken til utsettelsen og Norske Havner vil komme tilbake med mer informasjon om ny arrangementsdato senere.

Norske Havner har til vurdering å avlyse også kurs for styremedlemmer i mai, samt sitt fagseminar i Trondheim i juni.