Har valgt utvikler av Dokken

Det er nå klart hvem som skal utvikle dagens havneområde på Dokken til en ny bydel i Bergen.

Asplan Viak og MAD Arkitekter er sammen med Probiz og Casagrande Laboratory valgt ut til å utarbeide parallelloppdrag for transformasjon av «ny bydel Dokken».

Med toppscore på oppgaveforståelse, teamsammensetting og kompetanse ble vi valgt ut for dette oppdraget i konkurranse med 23 andre dyktige team.

Vi utgjør dermed ett av totalt tre team som har fått det ærefulle oppdraget å planlegge den nye bydelen. De to andre teamene som er valgt ut er ledet av Åf Advansia AS og Tredje Natur.

Bærekraftig bydel for folket

Godshavnen på Dokken skal flyttes ut av Bergen sentrum, noe som vil frigjøre et areal på omlag 250 daa sentralt i byen til byutviklingsformål.

– Kommunens ambisjoner er svært høye, og de ønsker å utvikle en levende sentrumsbydel som legger til rette for økonomisk-, miljømessig, og sosial bærekraft. Det innebærer at vi blant annet skal se på hvordan kommunen best mulig forvalter eiendommene på Dokken, og dermed sikre en fornuftig bruk av fellesskapets ressurser inn mot en helhetlig og god by- og samfunnsutvikling, sier Asplan Viaks fagansvarlige for byutvikling Erling Ekerholt Sæveraas.
Sæveraas er prosess- og oppdragsleder for teamet.

– Dette er en oppgave vi ser svært frem imot å løse sammen med Bergen kommune.

Fra før er Asplan Viak delaktig i flere store byutviklingsoppdrag i regionen, blant annet i planoppdraget for utformingen av Torget og Bryggen i Bergen og Bybanen.

Havsnære «Herlighetsverdier»  

Grupperingen bygger videre på gode relasjoner med MAD Arkitekter og Probiz fra det selvinitierte prosjektet «Visjon Dokken». I tillegg deltar Marco Casagrande fra Casagrande Laboratory som underviser på Bergen arkitektskole med et unikt perspektiv på byutvikling.
– Vår visjon er å bygge en bydel som gir oss en ny måte å oppleve fjorden på, som kan samle et internasjonalt fagmiljø knyttet til havnæringen i den marine klyngen og gi byen en ny tomt til Akvariet, forteller Sæveraas.

Teamet tror på at Dokken kan romme flere nye nabolag med unike kvaliteter, og samtidig videreføre havnedriften knyttet til turisme.

– Dokken har plass nok til å romme det meste en bydel selv trenger av kulturtilbud, skoler, barnehager, parker, kiosker på hjørnet og gårdsrom. I tillegg til herlighetsverdier som et nytt sjøbad hvor man kan nyte solnedgangen over Askøy, rause gatesnitt og attraktive byrom, mener Erling Ekerholt Sæveraas.