Stor nedgang i passasjertrafikken – gods øker


Kystverkets analyse av trafikkutviklingen til sjøs de siste to ukene viser en samlet nedgang i skipsanløp til norske havner, dominert av stor nedgang blant passasjerskip.

Foto: Color Line


Totalt var det åtte prosent færre skipsanløp til norske havner i perioden 16. – 22. mars, enn perioden 2 .– 8. mars. Nedgangen utgjør 177 skipsanløp. I tallene inngår alle seilaser som er pliktige til å melde informasjon om anløp i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway. Passasjer- og bilferger i fast rute er unntatt fra denne meldeplikten.

Passasjerskip har størst reduksjon med hele 76 prosent nedgang, som utgjør 121 færre skipsanløp. Det skyldes stopp i cruisetrafikken, og at ti av de 12 fergene som går i fast rute til utenlandske havner la til kai i perioden 15. – 17. mars.

Mens passasjertrafikken er påvirket av koronapandemien, går godstransport som normalt. Det er speilet i tallene som viser en økning på tre prosent i lasteskipstrafikken fra 2. – 8. mars til 16. – 22. mars. Tankfartøy, fiskefartøy, supplyskip, taubåter og andre spesialskip viser en mindre nedgang.

Tallene er hentet fra kystdatahuset.no ‒ Kystverkets datavarehus for maritime data ‒ der statistikk om skipsanløp er tilgjengelig og søkbare for alle. På bakgrunn av koronapandemien har Kystverket etablert en ny funksjonalitet i systemet for å overvåke og analysere trafikkutviklingen til sjøs fra dag til dag. Ankomstmeldinger fra SafeSeaNet er tilgjengelig i nye dashbord i Kystdatahuset, som viser både ankomster og avganger pr. dag. I tillegg er det lagt til et nytt dashbord basert på AIS-data som viser daglige passeringer på utvalgte passeringslinjer. 

I Kystdatahuset kan en finne data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper. Data er hentet fra Kystverkets AIS-system som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken, og den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway der skip melder informasjon om anløp til norske myndigheter. Kystverket har høyt fokus på sikker og effektiv drift av disse systemene for å ivareta optimale tjenester for skipsfarten.