Rederiforbundets forslag til krisetiltak

Rederiforbundet anbefaler at det innføres nye tiltak for å dekke behovet for arbeidskapital i bedrifter som faller utenom de tiltakene regjeringen allerede har kommet med. 


– Samt at det gjøres noen tilpasninger i de allerede vedtatte ordningene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.
– En ny midlertidig låneordning gjennom Eksportkreditt Norge og GIEK, er ett av forslagene, sier han.

Norges Rederiforbund mener regjering og storting har iverksatt viktige tiltak den siste tiden for å avhjelpe effektene av virusutbruddet. På likviditetssiden er det vedtatt en garantiordning for SMB-bedrifter og gjenoppretting av Statens Obligasjonsfond.

– Vi er glad for å se at det er mye positiv og tverrpolitisk handlingsvilje – det er bra, sier Solberg. – Men mange av virksomhetene innen rederinæringen er imidlertid for store til å kvalifisere for SMB-ordningen, samtidig som ordningen med Statens Obligasjonsfond er lite relevant, påpeker han.

Rederiforbundet foreslår derfor fire nye tiltak:

  1. En midlertidig låneordning via Eksportkreditt Norge og GIEK for å sikre arbeidskapital og tilbud om avdragsutsettelser for lån i GIEK og Eksportkreditt Norge.
  2. Den nye garantiordningen for SMB utvides til å også gjelde større bedrifter.
  3. En kompensasjonsordning for refusjon av faste kostnader inspirert av den danske ordningen.
  4. En statlig garanti for reisegarantifondet.

Tiltakene for å håndtere koronaviruset har ført til dramatiske endringer for bedrifter og næringsliv.

– Effektene for skipsfarten varierer avhengig av hvilke markeder virksomhetene opererer i, sier Solberg.
– For rederier innen utenriks passasjerfart har koronatiltakene ført til umiddelbar stans i store deler av virksomheten. Det er derfor viktig at vi sikrer de bedriftene som ikke direkte omfattes av de pakkene som allerede har kommet, påpeker han.