Full drift i «porten til Europa»

Havnene i Norge holder landet i gang. Det samme er situasjonen i Rotterdam, Europas største havn, som også sikrer at store deler av resten av Europa kan holde tritt med situasjonen. 

Foto: Aerowiev/Rotterdam havn

Administrerende direktør Allard Castelein berømmer den operative kontinuiteten og motstandskraften i Europas største havne- og industrikompleks.

Rotterdam havn er og forblir åpen for virksomhet, til tross for koronavirus (COVID-19) vidtrekkende innvirkning på samfunnet og økonomien.
Dette er Allard Casteleins budskap til Nederland, som skylder mer enn seks prosent av inntektsstyrken og 385.000 arbeidsplasser til eksistensen av Rotterdam havn.

– Med tanke på havnas økonomiske betydning er det fullstendig fornuftig at skipsfartshåndtering er blitt utpekt av den nederlandske regjeringen som en livsviktig prosess, både for Nederland og for forbrukere og produsenter i det europeiske innlandet. Selskaper, produksjonsindustri, forbrukere: alle stoler på Rotterdam. Jeg er stolt av at havna og industrikomplekset oppfyller dette viktige ansvaret dag inn og ut. Fra loser og båtfolk til verdensaktører innen containerhåndtering og oljeraffinerier: Alle har et bidrag å gjøre. Lastehåndtering og produksjon fortsetter uforminsket. Havna overvåker sikkerhet og offentlig orden på vannet. Havna fungerer som vanlig og driften fortsetter 24/7, sier Allard Castelein.

Administrerende direktør Allard Castelein, Rotterdam havn,


Port of Rotterdam Authority og andre viktige koblinger i logistikkjeden har iverksatt tiltak for å takle koronavirusutbruddet. Helse har topp prioritering. Samtidig prøver man også å minimere virkningen av Covid-19 på driften av Rotterdam havn og industrien rundt.

Man har blant annet veldig hyppige konsultasjoner med de forskjellige nautiske tjenesteleverandører, selskaper og interessegrupper, både bilateralt og i en rekke konsultasjonsstrukturer. Det er også veldig regelmessige diskusjoner med offentlige myndigheter, både lokale og nasjonale, med sikte på å sikre at havna fortsetter å fungere så godt som mulig under de nåværende vanskelige forhold.