Hvordan håndtere skip med mistenkt eller kjent smitte?

I forbindelse med koronautbruddet har Helsedirektoratet sendt ut brev til alle kystkommuner, om hvordan skip med mistenkt eller kjent smitte om bord skal håndteres.

Illustrasjonsfoto: North Sea Container Line/Arkiv

Dersom det foreligger mistanke om at en eller flere passasjerer på skipet er smittet med covid19, skal kapteinen varsle helsemyndighetene i den havna de anløper. Kommunelegen har et ansvar for medisinsk oppfølging av tilfellene.

Vurdering av mistenkte tilfeller bør gjøres av helsepersonell. Folkehelseinstituttet anbefaler å teste personer for covid-19 som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller. Kriteriene for hva som anses som et mistenkt tilfelle kan endres fortløpende under utbruddet

Brevet finner du på Helsedirektoratets nettsider.