Havnene og skipsfarten samfunnskritisk viktig

Regjeringen har kartlagt jobber som er samfunnskritisk viktige under koronakrisen, og på listen står ansatte i rederier og skipsfartsnæringen. Det er skipsfarten som sørger for at det er varer i butikkene og bensin i pumpene. Følgelig er også havnene samfunnskritisk viktig. Det er til og fra disse det kommer gods. 

Foto: Trondheim havn


I alt 80 prosent av varetransporten i verden utføres av skip. Skipsfarten sørger for at transport- og forsyningstjenestene opprettholdes, at vareflyten inn og ut av Norge er intakt og at olje- og gassplattformene får sine forsyninger til avtalt tid.

Justisdepartementet skriver dette om personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon:

– Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunnelbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter.
– Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
– Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.»

Rederiforbundet har løpende kontakt og god dialog med norske myndigheter om hvordan forsyningslinjene skal opprettholdes gjennom koronakrisen.

– De avklaringer som nå har kommet fra myndighetene knyttet til sentrale samfunnsfunksjoner har vært svært viktige for å sikre at vi opprettholder grunnleggende funksjoner gjennom krisen, kommenterer administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.