Ber EU sikre godstransporten

Europas havner ber EU og medlemslandene om å holde varer i bevegelse.

Illustrasjonsfoto: Eric Bakker/Rotterdam havn.


Som hovedaktører i tilførsel av viktige varer og materialer til europeiske borgere, gjør Europas havner alt for å sikre og garantere kontinuiteten i sine operasjoner de kommende ukene, mens de beskytter de ansatte og prøver å unngå ytterligere spredning av Corona-viruset. Selv om det er uunngåelig at bevegelsen av mennesker må kontrolleres og begrenses, er det like viktig at varer kan fortsette å flyte i størst mulig grad.

Europeiske havner har implementert beredskapsplaner for å sikre kontinuiteten i driften, særlig for å sikre bemanning av kritiske tjenester i havner.

Europeiske havner ber kommisjonen og EUs medlemsland prioritere å opprettholde transport av varer. Alle nødvendige tiltak bør iverksettes for å holde handelen i bevegelse for å sikre at essensielle varer og materialer kan leveres til innbyggere i hele EU. Lukking av grenser skal ikke kutte av strømmen av varer.

For å sikre at havner kan fortsette å støtte den essensielle flyt av varer og materialer, spesielt mat og medisiner, bør operatører av kritiske og essensielle forsyningskjedetjenester i havner anses som en prioritert gruppe i distribusjon og tildeling av forebyggings- og beskyttelsesmateriale som for eksempel desinfeksjonsprodukter, masker og hansker.

– Dette er ekstraordinære og utfordrende tider for alle, og det er avgjørende at forsyningskjedene som lar essensielle varer og materialer bevege seg over hele Europa, i størst mulig grad fortsetter å være uforminsket. Europas havner er opptatt av å fortsette å støtte strømmen av viktige laster sammen med alle andre leverandørkjedeoperatører innen skipsfart, distribusjon og transport, sier Eamonn O’Reilly, styreleder i ESPO, den europeiske havneorganisasjonen.

– 90 prosent av handelen med tredjeland og mer enn 1/3 av samhandelen mellom landene skjer gjennom europeiske havner. I nødstilfeller har havner en viktig rolle i å gi innbyggere, helsetjenester og virksomheter de varene og materialene de trenger. Europas havner tar dette offentlige ansvaret veldig alvorlig. De stoler på at EU og medlemslandene vil gi dem den støtten de trenger for å spille denne rollen, sier ESPO-generalsekretær Isabelle Ryckbost.

ESPO har i mellomtiden utviklet et instrument for sine medlemmer som tillater utveksling av beste praksis om beredskapsplaner og beskyttelsestiltak i forskjellige havner.
Kommisjonen og Ministerrådet for samferdsel har gjennomført et akutt transportråd i dag via videokonferanse for å koordinere sine tiltak og diskutere de nødvendige tiltak som skal iverksettes for å støtte transportsektoren, som har blitt hardt berørt av Covid-19 epidemien.